Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

Treść strony

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
(aktualizacja od 12.11.2014)

Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Katarzyna Ziętek
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Lucyna Rakowicz
Sekretarz Rady Rodziców – p. Joanna Witaszek
Skarbnik Rady Rodziców – p. Beata Przypis (sekretarz szkoły).

Rada Rodziców zaopiniowała również pozytywnie plan wychowawczy i program profilaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu. Zapoznała się także z planem pracy szkoły na rok 2014/2015.

Dnia 12 listopada 2014 po zebraniach śródokresowych wychowawców z rodzicami odbyło się drugie w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2. W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji sekretarza Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu przez p. Kamillę Nowak Rada Rodziców dokonała wyboru nowego sekretarza. Została nim p. Joanna Witaszek.

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę