Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

Treść strony

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow w szkołach publicznych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placowkach

 

 

 

drukujdrukuj

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-10-07 15:50
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-12 10:10