Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

Treść strony

Stan majątkowy

I.Wartość majątku na dzień 01.01.2012:

- grunty - 221 000,00

- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej - 1 499 875,41

- urządzenia techniczne i maszyny - 238 900,14

- wyposażenie - 927 976,84

- wartości niematerialne i prawne - 37 556,31

- zbiory biblioteczne - 104 833,05

Razem : 3 030 141,75

II. Plan finansowy na rok 2012

1. Plan wydatków:

- rozdział 80120 - 2 257 111,00

- rozdział 80130 - 31 114,00

- rozdział 80195 - 12 790,00

- rozdział 85415 - 2 000,00

2. Plan dochodów:

- rozdział 80120 - 45 038,00

  • autor informacji: Halina Majewska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-10-12 09:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-12-07 11:03