Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcące im. T. Staniewskiego w Swarzędzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: swarzedz.edu.pl

Treść strony

Przeprowadzone kontrole - BIP

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Nowak
  data wytworzenia: 2023-09-14
 • opublikował: Adam Nowak
  data publikacji: 2023-09-13 19:49
 • zmodyfikował: Adam Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-14 09:16
Przeprowadzone kontrole

LP.

Data kontroli

Stanowisko służbowe osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

1.

29.09.2009 - 05.10.2009

Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w jednostce w zakresie wydatkowania środków publicznych na wynagrodzenia w tym:

 • ustalenie procedur kontroli finansowej przez kierownika jednostki,
 • ustalenie regulaminów porządkowych dotyczących pracy i wynagrodzeń,
 • prowadzenie dokumentacji prawnych związanych ze stosunkiem pracy,
 • prawidłowość ustalenia składników wynagrodzeń,
 • wypłata wynagrodzeń,
 • ewidencja księgowa wydatków na wynagrodzenia i rozrachunków z pracownikami

2.

28.04.2010 - 30.04.2010 i 04.05.2010 - 07.05.2010

Inspektor kontroli ZUS II Oddział w Poznaniu

 1. Prawidłowość i  rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Sprawdzenie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od  kwot tych wyrównań i ich rozliczenie w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o swiadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłoszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

3.

28.02.2011- 07.03.2011

Główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

1. Gromadzenie środków publicznych, w tym:

 • ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków,
 • ustalenie i windykacja należności,
 • ewidencja rozrachunków,
 • zawieranie umów związanych z gromadzeniem środków publicznych.

2. Zapewnienia uczniom tygodniowej ilości godzin lekcyjnych zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny  2010/2011  w przedmiotach: hostoria, matematyka, wychowanie fizyczne.

Okres objęty kontrolą: II półrocze 2010 r.

Przewidywany czas trwania kontroli: 6 dni roboczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Majewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-19 18:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-07 11:15

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4681
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-14 09:16:21