Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Troska o poziom pracy szkoły i jej efekty

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin

Uwagi

I. Podnoszenie wyników nauczania.

1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności w nauce - tutoring uczniowski.
2. Praca z uczniem zdolnym w kołach zainteresowań, na 19. godzinie.
3. Przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad.

Wychowawcy
Opiekunowie kółNauczyciele

Praca ciągła
Praca ciągłaW miarę potrzeb

II. Wymiana doświadczeń między nauczycielami celem unowocześnienia procesu dydaktycznego.

1. Wewnątrzszkolny Plan Doskonalenia Nauczycieli
2. Opieka nad studentami odbywającymi praktykę.
3. Prowadzenie lekcji otwartych.
4. Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych.
5. Opieka nad nauczycielami odbywającymi staż.

Dyrekcja

Nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele


Wicedyrektor

Cały rok

Według zapotrzebowania
Cały rok

W miarę potrzeb


Praca ciągła

III. Działania ukierunkowujące zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami wiedzy zwłaszcza związanej z programem nauczania.

1. Udział w olimpiadach naukowych.
2. Udział w konkursach przedmiotowych.

Nauczyciele

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

IV. Edukacja czytelnicza.

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum, na wystawy.
2. Korzystanie z Biblioteki Miejskiej, Pedagogicznej i szkolnej.
3. Zachęcanie do czytania książek, prasy, czasopism.
4. Popularyzowanie wydawnictw naukowych wśród młodzieży poprzez organizowanie wystawek.

Wychowawcy

Wychowawcy

Bibliotekarz

Cały rok


Cały rok


Praca ciągła

Cały rok

V. Promowanie właściwych postaw uczniów i zespołów  klasowych.

1. Wyłanianie i prezentowanie uczniów  wyróżniających się.
 - szczególną postawą moralną,
 - aktywnością na terenie szkoły i środowiska,
 - wynikami w nauce.
2. Nagradzanie uczniów mających najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję.

Dyrektor
Wychowawcy


Dyrektor

Koniec semestru/koniec roku szkolnego

Koniec semestru/koniec roku szkolnego

Rejestr zmian

  • zmieniono 2013-03-22 13:06 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1204
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-22 10:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu (II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego, II Szkoła Policealna im. Tadeusza Staniewskiego)

NIP: 777-14-19-232
REGON: 632029610

Konto bankowe: City Handlowy
Numer: 74 1030 1247 0000 0000 9148 3009

Dane kontaktowe

ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz

tel. +48 61 817 20 26, +48 61 81 8 10 04
fax. +48 61 817 20 26

strona: www.swarzedz.edu.pl
e-mail: lo@swarzedz.edu.pl, zs2swarzedz@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 146286
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-11 19:32

Stopka strony