Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REGULAMIN KLAS POLICYJNYCH

 

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie zostały zawarte w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Poniższy Regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków w klasach policyjnych II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu.

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa wygląd zewnętrzny uczniów klas policyjnych.

2. Mundur, jego barwa i krój są zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy policyjnej. Mundur ucznia powinien być symbolem patriotyzmu i szacunku dla służb mundurowych.

3. Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym staranne uczesanie, (dziewczęta- upięte lub gładko uczesane włosy, chłopcy włosy krótkie, grzywka nieprzesłaniająca oczu). Zabrania się noszenia do munduru kolczyków w miejscach ekstrawaganckich takich jak nos, usta, policzki, brwi, język oraz ozdób typu naszyjniki, bransolety, itp.

4. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach w stanie zapewniającym możliwie wysoki poziom wyglądu estetycznego oraz mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje II Liceum Ogólnokształcące  w Swarzędzu.

5. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6.Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady:

a) uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie:

                - dnia mundurowego, (jeden raz w tygodniu);

                - uroczystości państwowych, na które zostaje zaproszona klasa policyjna;

                - uroczystości szkolnych (np: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego);

                - uroczystości środowiskowych;

                - zorganizowanych wyjazdów;

b) wolno użytkować mundur wg  ustalonego wzoru;

c) każdy mundur powinien być możliwie jak najlepiej dopasowany do sylwetki i tak też noszony;

d) mundur nie może nosić śladów zadawnionych zabrudzeń, ma być prany, suszony, prasowany
i przechowywany w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów estetycznych.

 7. Notoryczne uchylanie się od nie noszenia munduru skutkować będzie obniżeniem oceny   zachowania (trzykrotny brak munduru spowoduje obniżenie oceny o jeden stopień), dopuszcza się brak munduru jeden raz w semestrze;

8. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły lub notorycznego opuszczania zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń może zostać ukarany pozbawieniem możliwości noszenia umundurowania i usunięciem z klasy policyjnej.

 

II. Podstawowy ubiór ucznia.

1. Podstawowym ubiorem ucznia klasy policyjnej jest mundur składający się z:

                a) butów operacyjnych czarnych;

                b) bluzy ćwiczebnej czarnej;

                c) spodni bojówek czarnych;

                d) koszulki z krótkim rękawem czarnej;

                e) pasa głównego czarnego;

                f) czapki z daszkiem czarnej;

2. Dodatkowymi elementami munduru mogą być:

                a) kurtka czarna;

                b) peleryna przeciwdeszczowa;

3. Zabrania się uczniom klas mundurowych:

a) noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub innych mundurów;

b) użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem np.: noszenie pasa głównego na biodrach, niedopinania obuwia;

c) trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób nieuzasadniony ich przeznaczeniem np.: poprzez wypychanie nadmiernie zewnętrznych kieszeni.

5. Uzupełnieniem ubioru podstawowego w porze chłodnej mogą być: rękawiczki, szalik, szalo-kominiarka oraz czapka zimowa, wszystko w kolorze czarnym.

6. Koszty umundurowania ponoszą rodzice.

 

IV. Wymogi wobec uczniów klasy policyjnej.

1. Uczeń klasy policyjnej bezwzględnie musi podporządkować się przepisom B.H.P podczas zajęć terenowych, a także zarządzeniom wydawanym przez nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia;

2. W razie naruszenia zasad i regulaminów BHP lub zachowania stwarzającego zagrożenie dla życia i zdrowia – uczeń zostanie odsunięty od zajęć;

3. Uczeń klasy policyjnej musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego;

4. Nieobecność na zajęciach terenowych i wychowania fizycznego usprawiedliwiana jest tylko na podstawie zwolnień lekarskich.

 

V. Oznaki klasowe oraz zasady ich noszenia.

Znakiem ucznia klasy policyjnej jest naszywka wykonana według wzoru zatwierdzonego przez Dyrekcję Szkoły zawierająca nazwę szkoły, umieszczona na lewym rękawie bluzy i na czapce oraz naszywka „klasa policyjna”, umieszczona na tyle bluzy;

 

VI. Prawa i obowiązki ucznia klasy policyjnej.

UCZEŃ MA PRAWO:

- noszenia umundurowania zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie;

- złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do klasy policyjnej.

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

- uczestniczenia we wszystkich obowiązkowych zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz  osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności,

- uczestniczenia w nieodpłatnych akcjach organizowanych przez szkołę lub Komisariat Policji w Swarzędzu;

- uczestniczenia w szkoleniach terenowych, wyjazdach dydaktycznych i obozach;

- godnego zachowania się i reprezentowania II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2014-12-23 23:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2014-12-24 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1241
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-24 00:00

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu (II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego, II Szkoła Policealna im. Tadeusza Staniewskiego)

NIP: 777-14-19-232
REGON: 632029610

Konto bankowe: City Handlowy
Numer: 74 1030 1247 0000 0000 9148 3009

Dane kontaktowe

ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz

tel. +48 61 817 20 26, +48 61 81 8 10 04
fax. +48 61 817 20 26

strona: www.swarzedz.edu.pl
e-mail: lo@swarzedz.edu.pl, zs2swarzedz@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 146290
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-11 19:32

Stopka strony